Show menu
Contact
Last updates
Feed
Blog
  Thank you for signing up

  bouwupdate

   Update 1: 6 juli 2018


   Beste buren,
   Graag geven wij u via deze weg een update over onze werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe vestiging van Vondel Hotels aan de Geldersekade.


   Sloopwerkzaamheden en afvoer bouwmaterialen
   Ruim twee weken geleden zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden van de panden aan de Geldersekade 26, 28 en 34. Het puin wordt dagelijks tussen 07:00 en 16:00 uur afgevoerd met een kleine vrachtwagen. Uiteindelijk gaan we het sloopafval per boot afvoeren. Volgende week wordt er een dekschuit geplaatst in het water. Vanaf 23 juli zal alles over het water aan- en afgevoerd worden.


   Heiwerkzaamheden
   Ook zijn we gestart met heiwerkzaamheden t.b.v. de torenkraan die straks wordt geplaatst in de Zeedijk 37. Tijdens de heiwerkzaamheden zijn we gestuit op oude fundering, waardoor het heien bewerkelijker is dan we hadden verwacht. Om onze planning te halen is het daarom noodzakelijk dat wij a.s. zaterdag heiwerkzaamheden verrichten tussen 07:00 en 17:00 uur. Helaas zijn heiwerkzaamheden niet geruisloos. We doen er alles aan om het werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren.


   Plaatsen torenkraan
   In de nacht van 18 op 19 juli a.s. wordt de torenkraan in de Zeedijk 37 geplaatst. Deze kraan is nodig voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen.. Begin volgende week ontvangen directe buren een brief in de bus met meer informatie over de plaatsing van de torenkraan.


   Communicatie en vragen
   Onze bouwwerkzaamheden gaan niet geruisloos voorbij, maar we proberen er alles aan doen om het werk met zo min mogelijk hinder en met aandacht voor de buren uit te voeren.
   Wanneer u vragen en/of opmerkingen over de bouwplaats, de voortgang van de werkzaamheden of overige zaken heeft, stel ze dan gerust via dit e-mailadres (contact@bouwgeldersekade.nl). De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord.


   Vriendelijke groeten,
   Projectteam Geldersekade